ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อมูลส่วนบุคคล : เว็บบาคาร่า 168baccarat.com ได้มีความใส่ใจและตระหนัก ในการรักษาความเป็นส่วนตัว และความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่น โดยจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ผู้เล่นให้ได้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ และจะไม่เปิดเผย หรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เล่นให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต จากผู้เล่นเอง เว้นแต่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ที่มีอำนาจกำกับด้านความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคล

การตรวจสอบอายุ : ผู้เล่นต้องมีอายุตามกฎหมายของประเทศ ที่ดำเนินกิจการของเว็บบาคาร่า และต้องมีความสามารถทางกฎหมาย ในการเข้าร่วมกิจกรรม การพนันออนไลน์ หากพบว่าผู้เล่นไม่มีอายุที่ถูกต้อง หรือไม่มีความสามารถทางกฎหมาย ในการเข้าร่วมกิจกรรม การเล่นบาคาร่าจะถือว่าไม่สอดคล้อง กับข้อกำหนด และเงื่อนไขของเว็บไซต์

ข้อกำหนดการใช้งาน : ผู้เล่นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด การใช้งานของเว็บบาคาร่า 168baccarat.com ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบตัวตนของผู้เล่น การใช้งานบัญชีผู้ใช้งานอย่างถูกต้อง การสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ และข้อจำกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการบาคาร่าออนไลน์

การยอมรับความเสี่ยง : ผู้เล่นต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นบาคาร่า ซึ่งผลลัพธ์ของเกมอาจมีการเสียเงิน และผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบ ต่อการเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับการเล่นเกม

การจำกัดความรับผิดชอบ : เว็บบาคาร่าจะจำกัด ความรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ทางการเงินหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเล่นบาคาร่า 168baccarat.com ผู้เล่นต้องเข้าใจ และยอมรับว่าการเล่นเกมเป็นการเสี่ยง และผู้เล่นเป็นผู้รับความเสี่ยง ทั้งหมดในการเล่น